facebook
instagram
koszyk
0 poz.
0,00 zł
emozio
Blog
facebook
instagram
MENU

Regulamin


1. Sklep internetowy firmy MIKLLERO sp. z o.o. z siedzibą ul. Przerwy-Tetmajera 34/1, 42-200 Częstochowa, NIP: 9492241859, REGON: 385384657, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.emozio.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym EMOZIO są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
3. Użytkownik chcący założyć konto/złożyć zamówienie, w trakcie wypełniania formularza zamówienia wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez MIKLLERO danych osobowych zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) podanych w formularzu zamówienia wyłącznie w celu realizacji umowy o korzystanie ze sklepu oraz w celu związanym z zawarciem i wykonywaniem umów sprzedaży towarów w oparciu o składane przez Użytkownika zamówienia za pośrednictwem sklepu. Użytkownik może również wyrazić zgodę na przetwarzanie przez MIKLLERO podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych w celu zapisania się na newsletter, otrzymywania informacji marketingowych/handlowych oraz profilowania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z RODO, a dokładnie określone w dokumencie Polityka Prywatności. Podanie danych osobowych w formularzu zamówienia jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych w rubrykach zaznaczonych gwiazdką w formularzu zamówienia uniemożliwi założenie konta/złożenie zamówienia i tym samym uniemożliwi korzystanie ze sklepu.
4. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez MIKLLERO na stronach sklepu internetowego.
5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, MIKLLERO zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
6. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
7. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
8. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.
9. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je MIKLLERO, opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na MIKLLERO.
10. Towary oferowane w sklepie internetowym www.emozio.pl są objęte gwarancją.
11. W przypadku reklamacji należy kontaktować się z osobą z www.emozio.pl realizującą zamówienie lub pod numerem tel. 506 505 508. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest faktura vat, którą Klient otrzymuje wraz z zamówionym towarem. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa kupujący.
12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).